Mikrotik 2 WAN Load Balance

Mikrotik ile  3 farklı LOAD BALANCE Tekniği

2 veya daha fazla yükü dengelemesi için var olması gereken koşullar:

 • En az 2 ISP / WAN bağlantısı için internet aboneliği
 • Minimum 3 Ethernet / port  Mikrotik cihazı
 • Bol miktarda PC kullanıcısı

Bu yazıda, birden fazla internet bağlantısını birleştirmek için 3 farklı yük  dengesi tekniklerini çeşitli yöntemlerle örneklemeye çalışacağım.

 1. ECMP ile yük dengeleme tekniği
 2. NTH ile yük dengeleme tekniği
 3. PCC ile yük dengeleme tekniği

Örnek:
Burada 2 adet modem olduğunu varsayıyoruz. Modem ip leri aşağıdaki gibi olsun.
WAN-1
IP Adresi 192.168.0.1
Ağ Maskesi 255.255.255.0

WAN-2
IP Adresi 192.168.1.1
Ağ Maskesi 255 255 .255.0

Mikrotik de aşağıdaki gibi adlandırdım. Siz kendinize göre değiştirebilirsiniz.
WAN-1: ether1-inet1
WAN-2: ether2-inet2
LAN: ether3-lan

ECMP ile Yük Denge Tekniği

En kolay teknik diyebiliriz. Birinci ağ geçidimize ping gecikirse otomatik diğer ağ geçidine yönlendirmesini yapacak.

ECMP ile Yük Denge Tekniği

Yanıt paketinin aynı WAN ağ geçidi / arabirimi üzerinden giriş ve çıkış yapabilmesi için, yönlendirme paketinin işaretlenmesi gerekir.

/ip firewall mangle 
add chain=input in-interface=ether1-inet1 action=mark-connection new-connection-mark=inet1_conn 
add chain=input in-interface=ether2-inet2 action=mark-connection new-connection-mark=inet2_conn 
add chain=output connection-mark=inet1_conn action=mark-routing new-routing-mark=ke_inet1   
add chain=output connection-mark=inet2_conn action=mark-routing new-routing-mark=ke_inet2

/ip route 
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 routing-mark=ke_inet1 
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=ke_inet2

NTH ile Yük Denge Tekniği

Bu ikinci teknik için NTH parametresini kullanarak rota işaretlemesi yapacağız.

/ip firewall mangle 
add action=mark-connection chain=prerouting in-interface=ether3-lan new-connection-mark=inet1_conn nth=2,1
add action=mark-connection chain=prerouting in-interface=ether3-lan new-connection-mark=inet2_conn nth=2,2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=inet1_conn new-routing-mark=ke_inet1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=inet2_conn new-routing-mark=ke_inet2 passthrough=no

İşaretlememizi yaptıktan sonra trafiği her bir ağ geçidine için yönlendiriyoruz.

/ip route 
add distance=1 gateway=192.168.0.1 routing-mark=ke_inet1 
add distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=ke_inet2 
add distance=1 gateway=192.168.0.1,192.168.1.1

PCC ile Yük Denge Tekniği

PCC (Per Connection Classifier) Bağlantıları katagorize etmek her bağlantı için bağlantının sık sık kesilmesini önlemek ve aynı ağ geçidini kullanmasını amaçlar.

Pc trafik yükünü bölerek ve işaretleyerek bir bölümünü WAN1 ve diğer kısmını WAN2 gecidi üzerinden geçmesini sağlar.

/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new \
  disabled=no in-interface=ether1-inet1 new-connection-mark=WAN1 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input comment="" connection-state=new \
  disabled=no in-interface=ether2-inet2 new-connection-mark=WAN2 passthrough=yes
 
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=WAN1 \
  disabled=no new-routing-mark=WAN_CON-1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=output comment="" connection-mark=WAN2 \
  disabled=no new-routing-mark=WAN_CON-2 passthrough=no
 
add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no \
  dst-address-type=!local in-interface=ether3-lan new-connection-mark=\
  WAN1 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-connection chain=prerouting comment="" disabled=no \
  dst-address-type=!local in-interface=ether3-lan new-connection-mark=\
  WAN2 passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
 
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=WAN1 \
  disabled=no in-interface=ether3-lan new-routing-mark=WAN_CON-1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" connection-mark=WAN2 \
  disabled=no in-interface=ether3-lan new-routing-mark=WAN_CON-2 passthrough=yes

Ve yine PCC işaretini her bir ağ geçidine işaret ediyoruz.

/ip route 
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 \
  routing-mark=WAN_CON-1 
add disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 \
  routing-mark=WAN_CON-2
add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1
add comment="" disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1

 

No tags for this post.

No Comment

Comments are closed.